Tag Archives: Books

Taiyaki + Manga Time! ๐Ÿก๐Ÿ“š

Fish is part of a good diet, right? ๐Ÿค”

I really enjoyed this. Just lay on the couch with a few volumes of a brand new manga, my favorite coffee, and some taiyaki fresh out of the oven:

Also, I guess TokyoPop came back from the dead? Iโ€™m surprised they would dare/try to continue using this brand to publish under, but then again, I did buy this. Lol.

Speaking of –this manga is like, SUPER furry. You guys would love it.

This is just pure gold. By the way, the dude is a wolf bakemono in human form.

CHRIST

Silliness aside, I legitimately recommend it. I’m too busy to go into details about the story, but if you’re into Japanese folklore and animals turning into humans, and the idea of a tsundere fox god and his incredibly cute tanuki cub companion, you’re in for a real treat. ๐Ÿ‘Œ

Motherโ€™s Day Weekend In Sebastian ๐ŸŒˆ ๐Ÿงธ

Hello everyone! I hope this post finds you well. First of all I want to apologize for the inactivity –I am finally home again, and I am feeling better. Just very tired.

Though commissions are still a tad delayed, I was able to finish the warm-ups, and will be posting them shortly. I also got progress underway on three more pieces. I really appreciate everyoneโ€™s patience.

We had a nice time with family. My mom in law has a new fish. It is called a Plecostomus or simply Pleco. Itโ€™s the type of fish that suctions onto the glass with its mouth a lot of the time. Heโ€™s really cute and I love him. Heโ€™s big, too. I got a couple of photos of him just lounging.

One of the kids at my mom in lawโ€™s school made these play-doh snails when she told him I liked snails. Didnโ€™t he do an amazing job? I love them!

I brought my new bear, Beanie, on this trip, and cuddled him to sleep…

In the morning, Beanie and I had breakfast together.

My mom in lawโ€™s fluffy cat Spaz came to me for cuddles. Heโ€™s such a softie!

After breakfast we left for Renningers Flea and Farmers Market. Beanie looked out the window all the way.

At Renningers I bought some books, a handbag, a huge snail magnet and a couple of mousepads –one for me and one for my sis in law. Here’s my haul:

Afterwards we had dinner at Makoto’s and then played cards in the evening. I tried to sneak in drawing whenever I could, so I didn’t play cards all the time, but it was nice spending time with family even when I was working.

Grandma didn’t spend much time with us while we were playing. She fell asleep on the couch. I think she fell asleep praying… it was really cute.

Before bed we played a few rounds of Trivia Murder Party and I won once.

Now I’m going to post some art, finish unpacking and then get more art done. I hope you enjoyed your Mother’s day weekend!

The Weekend’s Treasures โœจ๐Ÿฆ•๐Ÿš‚

Good morning everyone! I’m still doing lots of things… even more laundry, still unpacking, very busy… I did say I would make an additional post to share my new treasures and souvenirs, so here we go! In no particular order…

These are the Thomas & Friends Wooden Railway goodies we snagged. Three battery operated engines! Diesel, Percy and Thomas. Very happy with these finds!

Then, as you can see, we got a few “destinations”. A water tower, a search light, a quarry mine tunnel and a winter fuel station!

The store had a lovely friendly attendant who surprised me with a cute little doodle of Thomas when we went to the register to pay! ๐Ÿฅฐ

Here are some goodies from The Sound Exchange in Tampa Bay. We found a brand new record of the music from Tales From The Crypt (which we are currently binging!) a Laserdisc featuring How The Grinch Stole Christmas and Horton Hears a Who, and another of the Dead Poets Society.

Something else they had at the Sound Exchange was old books and magazines. I decided to take this one, from 1966, partly because it had some pages about dinosaurs.

It’s an interesting little magazine, with lovely illustrations. It was one hundred percent brand new, as it must have looked the day it was made.

Continuing the dinosaur topic, we visited Mojo Books & Records across the street from our hotel. This is actually a place we visited on our second anniversary trip. We loved it then and now! I decided to look for more dinosaur books, because why not. I found a few:

They are all beautiful, but my favorite is the first one (The New Dinosaurs). The biggest book, The Prehistoric World Of The Dinosaur, had a child’s drawing inside:

I almost discarded it, and perhaps eventually I will, but Christopher pointed out that some kid loved dinosaurs and this book so much, that he carefully drew them and placed the drawing inside. Thinking that, it felt wrong to remove it.

And now, let me share the best part, which is my haul(s) from Dinosaur World! One haul wasn’t enough… Christopher took me back on Saturday. He really indulged me all weekend long. ๐Ÿ˜๐Ÿ’•

First off there are these tiny, tiny books! About the size of my hand. Little stories about dinosaurs.

I got a visor and a tie-dye shirt! ๐ŸŒˆโœจ

I found a wonderful foam dino in the same general vein as Mojito and Fuit Gummy, but a completely different color and pose. I think he will make a great friend for them! I’m calling him Churrasco.

I also got this medal which I will hang from my cork memory board:

And a few more odds and ends; a patch (also for my cork board, at least for now) a pencil case and a rubber bracelet:

They had so many beautiful statues… it was really very hard to pick what to buy. I ended up getting this little guy:

And this beautiful… beautiful, massive gal… The jewel of everything I got this weekend. I adore her. I could go on, but I’ll leave you to look at the photos:

And that’s it! There are a few things that stayed in my mind as “wish I’d gotten that” but I had to stop somewhere. ๐Ÿ˜… One was a foam triceratops that I didn’t buy at the store where we got the Thomas stuff. I looked for it online, and all I could find is that it’s by a brand called Best Choice and is out of stock everywhere. Another was a raptor lamp at the Dinosaur World, and a lenticular print, also from there… but I’m sure if I’d gotten these things, there would be something else I regretted leaving behind. So it’s alright. ๐Ÿ˜

I do wish Christopher had found more things he liked, but he didn’t really. We both had a good time, though.

Anyway that’s all for my trip, I have to go grocery shopping now. Hope your week is off to a great start!

An Outing ๐ŸŒˆ๐Ÿ›’

Yesterday I went shopping for groceries and visited a few stores for fun. I went to the Salvation Army, which was as gross as ever, and to Party City. Oh, and to Goodwill. I did find a few goodies.

At Party City I got a cup and some napkins and paper plates. Unfortunately it’s all the new 3D style. The hand-drawn art of the “generation” prior to this one is hard to find now, all they had left is a pack of thank you cards. ๐Ÿ˜ž

In the mail when I got home was a little packet I’d been expecting, with a couple of signs and the thing I actually cared about, a little Fat Controller of my very own.

At Goodwill I found two books. One was a very interesting books about unicorns and their history in different cultures:

The other one was a Rugrats book about Christmas which is kinda weird since Tommy’s family is Jewish and this is told from Tommy’s POV:

The art was cute though:

At the Salvation Army (did I mention this place was gross? matches their politics I guess) I found a giant checkers set, brand new in its wrapping, for $6.99. I’d been wanting one forever, so I got it.

The little Big Bird keychain was from Party City.

Here’s an after-lunch treat I had while playing Cafรฉ Enchantรฉ. I’m finally on Ignis’ route. The main story took FOREVER!

That’s all for this post!

Early Christmas! ๐ŸŽ„โœจ

Yesterday we celebrated Christmas! My mom and sis in law are visiting. So I got to give them my presents and viceversa. Also to Christopher since he will be spending actual Christmas with them, while my mom will be visiting with me, due to COVID.

I got the thing I wanted most of all, the “Slugs and Snails” book by Robert Cameron. It’s an expensive, niche book from the UK, very scientific type stuff. I think it will take me at least a year to read it thoroughly. Because of the cost, that was a present from everyone. From my mom in law I also got an Uber gift card and Piofiore: Fated Memories, an otome I’m really looking forward to playing. She also gave us presents for all the cats and a Petsmart gift card to get a little something for the snails.

After presents we watched The Shop Around The Corner. It was a very cute little Christmasy movie from the 40’s.

CW: Body image / eating talk under the cut, PLEASE stop here if this topic is upsetting to you.

Continue reading Early Christmas! ๐ŸŽ„โœจ

My Love-Hate Relationship With Kathryn Lasky’s Books ๐Ÿฆ‰๐Ÿด๐Ÿบ๐Ÿป๐Ÿ“š

Recently, I’ve been doing a fair bit of reading. I’ve been trying to kickstart my brain back into reading for the better part of this year (the newspaper subscription did help a lot with that, as did removing so much of my Internet access.)

I’ve looking for some new “fluff” animal books to read –fluff meaning, not exactly great writing, but animals are always entertaining and the covers are so pretty… you know which category I mean, anything directed at the Erin Hunter crowd. I am part of this crowd, even though I could never get into Warriors. I got sucked in with the Seekers series though.

But this post isn’t about the author(s) Erin Hunter, it’s about Kathryn Lasky.

Years ago, I came across the first three books in the Guardians Of Ga’Hoole series right before the movie came out. I was enchanted –by the cover, the characters, the story. When I did see the movie later on, I had the distinct feeling that the movie was an excellent adaptation of a great story, but that as a movie, it was kind of terrible, even though I loved it. I can’t explain it very well other than to say it felt like it would please the book fans but not be a good movie for anyone else.

But there was so much Ga’Hoole universe to explore (I haven’t managed to read the whole series yet) that even when I guessed correctly that there would be no more movies, it didn’t matter.

Sometime after that, Wolves Of The Beyond came out (or I discovered it then.) Was I ever thrilled! More ways to go into this world, this time from the perspective of wolves. The covers were gorgeous, and for once there were inside illustrations, which were so beautiful too!

And then… then I read them.

The characters and setting are compelling. This, in addition to the beauty of the books themselves, is what made the experience of reading them all the more infuriating. It’s been a while, so I don’t remember the specific scenes that bothered me, but I do remember the issue at hand (and the desire to throw the books against the wall multiple times.) And the issue was this:

Ok, as an example. Think of The Lion King. Outside of humorous scenes which I don’t count for these purposes, sometimes, the anthropomorphizing goes a little farther, such as when, after their father-son conversation, Mufasa gives Simba a gentle noogie –a very “human” motion with his paw, but masterfully mingled with very realistic animal-like frolicking in the grass. It’s a little touch that breaks the overall realism of the characters, and there are many like this, but they aren’t so bad that you can’t suspend your disbelief a little further for those few seconds.

But suppose during the scene of “everything the light touches”, Mufasa had stood on two legs and pointed at everything with his paw, before resuming his realistic quadruped demeanor, or if he came out of Pride Rock with an actual crown on his head. You’d be like what the actual f**k, right? The universe set some rules and then broke them. Why?!

In Guardians Of Ga’Hoole, there were many things that the owls could do that necessitated a good suspension of disbelief, but it was handled so well, and at the core, they always felt like animals being animals, just in a more fantastical setting. I could believe it. But in Wolves of The Beyond, the animals act very animal-like, until they don’t. And when the author doesn’t respect the universe they seemingly put into place, this drives me freaking nuts, especially if everything else about a story is wonderful.

I was unable to read past volume two, and was determined to give the books away. I hated them so much, that I momentarily contemplated throwing them in the trash (the horror!) but, in the end, I couldn’t do either. The books were well received by Lasky’s fans. I kept feeling it was on me to get past this and suspend my disbelief further from the start, but it’s hard because when you start to re-read, they act so feral, that you forget they’re going to up and get all anthro on you at times.

So, I haven’t touched them again for a while. And then, just the other week, Amazon threw this at me:

You know me and bears. And then I see that name –my heart sinks. After Wolves of The Beyond, her horse series came out. I was hopeful for it, thinking that maybe Wolves was a fluke. But as I recall, I might have read two pages on the Amazon preview and I don’t remember the reason, but I do remember wanting to punch my screen. So I didn’t buy them.

But bears are a little too much for me to resist, much like squirrels, so I bought the first one and, well… the issue of suddenly weird anthro stuff is still there. This time I was prepared, and I hated it but got past it (so far). I’m almost done with Quest Of The Cubs. I’m hoping I can enjoy the rest of the series, as I already have book two in my library, waiting for me.

It’s really odd to both love and hate parts of a writer’s work to this degree. But it’s entirely possible that this is a “me” issue rather than an issue with Lasky’s writing. After all, I can’t stand the pretentious tone I feel courses through Watership Down, as celebrated as it is, and it’s definitely a good book (or so I keep hearing.) Every few years I try again to see if I like it. But so far I don’t (I haven’t given up.)

I really want to enjoy Lasky’s work. I loved Ga’Hoole so much. So I am trying again. But it’s definitely a love-hate relationship.

Let’s Move On To… Today’s Mail!

Weeeell! Let’s follow that up with something less dramatic and petty, yeh? Forgive me, I do have to let the petty out once in a while. All better now!

Here’s today’s mail. First, a new book, and a new phone case! The phone case is from AliExpress. I’m so glad to finally have a snail case!

There’s one more book I am waiting for: The Alchemist’s Cat by Robin Jarvis, Book 1 of The Deptford Histories. I’m looking forward to returning to that world.

Next, the Warcraft stuff I mentioned before! Ok so the pillow is like… WAY bigger than I thought which is just amazing, because it’ll be a perfect iPad support pillow that will allow me to keep my back more straight:

And here is the mat. Oh, it is glorious.

It smells like a new car. A smell I’m not normally crazy about but I like it for some reason in this particular case.

Anyway. Pillow fluffy. Mat pretty. Sale was a good sale. Glad I held out and didn’t buy before, and now I can’t get poked by stray nails on my desk.

Nobody’s Boy (Sans Famille) ๐ŸŽถ๐Ÿถ

Recently I’ve been reading Nobody’s Boy by Hector Malot. It’s a novel I’ve wanted to read for 20+ years but could never get my hands on a hard copy. Finally a print-on-demand version popped up on Amazon!

I’ve been enjoying it so much. It is deeply sad at times, very touching. I’m sure it’s going to be a permanent fixture in my little library.

A Little Coffee And A Little Reading โ˜•๐Ÿ“š

Finally I’m able to read Nobody’s Boy after finding a reprint of the original by Scholar Select. It’s not a great quality reprint… but it’s serviceable enough. The book doesn’t disappoint so far –I’ll post my thoughts on it properly when I finish it.

Also made myself a hot coffee using a Starbucks Christmas blend, but man… I really don’t like hot coffee very much. Unless it’s a Peppermint Mocha at an actual Starbucks.

โœจ Lotsa Goodies โœจ

Okay I just finished a commission and it’s not too late so I think I can complete this post before bed!

We went to a game store on Saturday. Christopher allowed me to pick one cheap “kiddy” game for our date nights. I already have (and love) Kingdomino so I could not resist Dragomino by the same makers because… BABY DRAGONS. And, this time they had Takenoko, which I’d only seen the expansions for before. So we got that also:

Before visiting the game store, I spent a long time in a thrift shop since there was a social-distancing related wait to go into the game store anyway –and BOY did I score in there! Everything was half off, from already stupidly cheap prices. I spent less than $8.00 in everything.

I got some colorful furry-ish socks for myself, and several baby caps for my bears:

Also, even though I am no longer part of any organized religion, I still have both a soft spot and a great interest in anything religious that is geared towards children. This book was free (nice copy from 1964) so I took it.

It’s not as interesting as most “childhood indoctrination” books, which I now seek, but rather a sweet little collection of stories about Jesus, beautifully illustrated.

For such an old book, it is in beautiful condition.

At the Vero Beach Book Store, I got two “Gummy Bear” clip-ons, three lovely bookmarks (lenticular bookmarks are my favorite) and a book I’ve long wanted to read, Drawing On The Right Side Of The Brain:

But here… now here is the best find. This was actually from the thrift shop, but I wanted to leave it for last.

This utter beauty, brand new in sealed bag and still protected with foam, was $7.99, but 50% off that price. It’s small, just right for my dear little bears. I couldn’t believe how utterly beautiful it was for the price, the condition, just. All of it. I was happier about this than anything else I got this weekend.

Already Dijon took possession of it, at least for now. Doesn’t she look adorable sitting on it? ๐Ÿ˜Š๐Ÿ’•โœจ๐Ÿ’•โœจ

Other than these outings, I did get a lot of commission work during our stay and even worked on some gift art for my friend. Overall it was a wonderful weekend. I’m looking forward to working on the current chapter of Meganeea again tomorrow and perhaps even illustrating it during the week.

I will be having Hoppi dropped off tomorrow for my refund. Still awaiting Cabbage Rose (whose name will be Mignon) whom I know I will love, and a cheaper bear that tugged at my heart strings nonetheless. He will be named Barley. I’ve made necklaces for both already.

Now I have to decide which bear I’ll sleep with tonight… maybe Mudpie? ๐Ÿค”